ANBI Status

Het Surf Project heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan het Surf Project. Elke euro die je ons geeft, gaat dus echt naar de surflessen van de kinderen.

Op de ANBI site vind je alle informatie en de voordelen. Op de site van de belastingdienst vind je het Surf Project en de ANBI status.

Bestuurders

Voorzitter: Enrico Damo – Datum aantreden: 1 januari 2023
Secretaris: Marjon Schouten – Datum aantreden: 1 januari 2017
Penningmeester: Alexis Stibbe – Datum aantreden: 21 januari 2015

Doelstelling

Het doel van het Surf Project is om zoveel mogelijk kinderen met een ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld autisme, syndroom van Down, ADHD) in Nederland, in een positieve, veilige omgeving, meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te geven door kennismaking met de uitdagende, stoere sport golfsurfen. Het Surf Project streeft ernaar in Nederland de nummer één aanbieder te zijn in surfen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Beleidsplan

Klik hier voor de hoofdpunten uit het beleidsplan 2021-2025 van Stichting Surf Project.

Beloningsplan

Stichting Surf Project werkt zoveel als mogelijk met vrijwilligers. De bestuurders van het Surf Project ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten

Voor onze activiteiten verwijzen we u graag naar het onderstaande jaarverslag en ons impact report.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag 2023 van Stichting Surf Project.

Jaarrekening

Klik hier voor de jaarrekening 2023 van Stichting Surf Project.

Publicatieplicht

Standaardformulier publicatieplicht Fondsenwervende instellingen: Klik hier

Contact

Postadres:
Surf Project
Professor Zeemanstraat 49
2041 CN Zandvoort

Telefoonnummer: 06 3562 6397
E-mail: info@surfproject.nl