Veiligheid

Het waarborgen van de veiligheid is cruciaal tijdens het Surf Project. Zeker omdat gewerkt wordt met een kwetsbare doelgroep. Hieronder kun je lezen hoe we dit aanpakken.

 

Intake en evaluatie deelnemers

We nemen voorafgaand aan het Surf Project een vragenlijst af tijdens een intake gesprek met ouders en deelnemers. Er worden onder andere vragen gesteld over de aard en de ernst van de beperking van het kind, heeft de deelnemer een zwemdiploma en waar moet op gelet worden door de begeleiding. Informatie uit het intakegesprek wordt zorgvuldig doorgenomen met de vrijwilligers die de deelnemers begeleiden.

Uit een evaluatie achteraf komt naar voren hoe deelnemers het Surf Project hebben ervaren, en op welke manier het project heeft bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling.

Reddingsbrigade aanwezig

Tijdens alle lessen van het Surf Project is de reddingsbrigade aanwezig voor eventuele calamiteiten.

Locatie en materiaal veilig en geschikt

Op de locatie van de surfschool zijn kleedruimtes, wc’s en douches beschikbaar voor deelnemers. Het materiaal dat gebruikt wordt (surfboards en wetsuits) is vooraf getest en veilig bevonden.

Professionele 1 op 1 begeleiding

De lessen worden gegeven door gecertificeerde surfleraren van onze partner surfscholen op locatie. Allen in het bezit van een life saving diploma. Een team van professionele vrijwilligers (ervaring met de doelgroep en affiniteit met watersporten) begeleidt de kinderen. We gaan uit van 1 op 1 begeleiding. Zo kunnen we de veiligheid en de positieve ervaring van de kinderen garanderen.

Vrijwilligers in bezit van Verklaring Omtrent gedrag, overeenkomst en gedragscode

Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het Surf Project zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een verklaring, afgegeven door het Ministerie van Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger geen bezwaar vormt voor het begeleiden van de kinderen van het Surf Project.

Het Surf Project stelt als voorwaarde dat alle vrijwilligers de overeenkomst en gedragscode ondertekenen.

Surfleraren en vrijwilligers geschoold 

Alle surfleraren en vrijwilligers die betrokken zijn bij het Surf Project krijgen een speciale scholing ‘omgaan met kinderen met een beperking tijdens het sporten’.