bekijk hier ons nieuwste impact report

Onderzoek Surf Project

Doel onderzoek

Het Surf Project doet, in samenwerking met een team van psychiaters en psychologen, onderzoek naar het effect van het surfen op de kwaliteit van leven en het zelfvertrouwen. Het is ontroerend om te zien dat er na drie lessen al een verschil te zien is bij veel kinderen. De verhalen van ouders spreken boekdelen. Maar om meer kinderen te kunnen laten surfen, is het belangrijk dit ook aan te tonen met onderzoek. Op die manier hopen wij dat het surfen in de toekomst een behandeloptie kan worden binnen de standaard zorg, en (deels) vergoed kan worden vanuit partijen als de gemeente of de verzekeringsmaatschappij.

Eerste onderzoek in 2016

In 2016 heeft het Surf Project in samenwerking met Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, een eerste verkennend onderzoek gedaan. De resultaten waren bemoedigend: ouders waren erg bereid om vragenlijsten in te vullen, en één van onze vragenlijsten leek goed geschikt om het effect van het surfen te meten. De kwaliteit van leven van de kinderen toe leek te nemen na de surflessen. We moesten nog wel voorzichtig zijn met deze conclusie, aangezien het om een eerste pilot onderzoek ging met een klein aantal deelnemers (24 kinderen).

Lees hier het volledige onderzoeksverslag van 2016

Vervolgonderzoek in 2017

Naar aanleiding van de eerste positieve resultaten in 2016, is het onderzoek in 2017 voortgezet. De ouders van alle kinderen vulden wederom een vragenlijst in over de kwaliteit van leven van hun kind voor én na de surflessen.

Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van leven van de kinderen wederom was toegenomen na de eerste drie surflessen. Dit leek met name te komen doordat zij vooruit gingen op de schaal ‘Gevoelens’, die aangeeft hoe vrolijk een kind is en of het kind lekker in zijn/haar vel zit. Het onderzoek van dit jaar bevestigt dus de eerste positieve resultaten van vorig jaar, maar dan in een grotere groep (46 kinderen van verschillende locaties). Een mooi resultaat!

We hebben ouders dit jaar ook gevraagd de vragenlijst nog een derde keer in te vullen, 3-4 maanden na afloop van de surflessen. Dit bleek minder haalbaar: een klein deel van de ouders had de vragenlijst ingevuld. Hierdoor was er niet genoeg data om te kunnen analyseren of het effect van het surfen blijvend is na 3 maanden.

Lees hier het volledige onderzoeksverslag van 2017.

Onderzoek 2018

Ook in 2018 is de vragenlijst weer afgenomen bij kinderen die komen surfen. Hoe meer kinderen we toevoegen aan het onderzoek, hoe zekerder we kunnen zijn over de resultaten. In 2018 kozen we ervoor om het onderzoek alleen te doen bij nieuwe kinderen in de Surf Academy, om ouders van terugkerende (Surf Club) deelnemers niet te belasten. Binnenkort komen hier de resultaten.

In de nabije toekomst willen we het onderzoek verder uitbreiden om meer te kunnen zeggen over het effect dat surfen heeft op de deelnemers. Onderwerpen die op de planning staan zijn het toevoegen van een controlegroep en het aanvullen van het onderzoek met extra kwalitatieve vragen specifiek gericht op zelfvertrouwen.

International Surf Therapy Organisation

Sinds het najaar van 2017 is het Surf Project aangesloten bij een nieuw wereldwijd netwerk voor Surf Therapy, The International Surf Therapy Organisation (ISTO) (www.intlsurftherapy.org). Dit netwerk is erop gericht ervaringen over de hele wereld met elkaar te delen en gezamenlijk onderzoek te doen naar de effecten van surfen. In juli 2018 was het Surf Project aanwezig bij het congres van de ISTO in Zuid-Afrika.

Samenwerking ISTO

Onze samenwerking met de ISTO is erg actief en waardevol. We zoeken elkaar op, werken samen en wisselen informatie uit. Niet alleen op het gebied van onderzoek, maar we leren bijvoorbeeld ook van elkaars lesprogramma’s, om zo onze eigen programma’s weer te kunnen verbeteren.

Wetenschappelijke publicatie 2019/2020

Daarnaast maken we kans om ons onderzoek te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift. Een internationaal vaktijdschrift heeft, op verzoek van de ISTO, besloten een special issue uit te brengen over surf therapy. Dit houdt in dat er een editie van het tijdschrift uitkomt die volledig gewijd wordt aan artikelen over programma’s zoals het Surf Project, die surfen inzetten om kwetsbare doelgroepen verder te helpen. Heel bijzonder! Uiteraard zouden wij het fantastisch vinden om vanuit het Surf Project een artikel te kunnenpubliceren  in dit special issue. We hebben een voorstel ingediend, en zijn op basis daarvan uitgenodigd om een artikel in te dienen in september 2019. Later in het najaar horen we of het artikel daadwerkelijk gepubliceerd wordt.

Lichamelijk en psychisch voordeel door surfen

 

Kinderen met een beperking kunnen veel baat hebben bij het trotseren van de golven op een surfplank.

Zowel lichamelijk als psychisch is surfen goed voor de kinderen, zo bleek uit een onderzoek in Engeland voor het Wave Project. Het Wave Project is de, zeer succesvolle, Britse variant van het Surf Project. Engelse specialisten (psychologen en artsen) verwijzen kinderen inmiddels door voor surftherapie.

Kinderen worden niet alleen fitter van de sport, maar bouwen ook aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Daarnaast voelen ze zich verbonden aan de stoere cultuur en levensstijl die gepaard gaat met deze uitdagende sport. Een levensstijl waar ze gewoonlijk niet zo snel mee in aanraking zouden komen.

 

Onderzoek studenten

Vanuit verschillende disciplines doen studenten onderzoek naar de effecten van het Surf Project.

2014

Onderzoek naar een psychomotorische behandelmodule voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met een autisme spectrum stoornis ter vergroting van het zelfvertrouwen. 

Studente psychomotore therapie (HAN) Tosca Scholte heeft, in samenwerking met het Surf Project, onderzoek gedaan naar het effect van golfsurfen op het zelfvertrouwen van kinderen met autisme.

Lees hier het hele onderzoek.

Casestudie naar het effect van het Surf Project op het zelfvertrouwen van een jongen van 11 jaar met een autisme spectrum stoornis en adhd.              

Studente psychomotore therapie (HAN) Veerle Siebinga heeft, in samenwerking met het Surf Project, een casestudie gedaan naar het effect van golfsurfen op het zelfvertrouwen van een van de deelnemers aan het Surf Project.

Lees hier het hele onderzoek.