Het Surf Project heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI status krijg je als goed doel van de belastingdienst. Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen.

Het grote voordeel is dat je geen belasting betaalt over de gift aan het Surf Project. Elke cent die je ons geeft, gaat dus echt naar de surflessen van de kinderen.

Op de ANBI site vind je alle informatie en de voordelen. Op de site van de belastingdienst vind je het Surf Project en de ANBI status.


Naam organisatie:

Stichting Surf Project


RSIN nummer/KVK nummer:

854825915/ 62458396


Internet adres:

www.surfproject.nl


Contactgegevens:

Postadres: Professor Zeemanstraat 49, 2041 CN Zandvoort

Telefoonnummer oprichter mevrouw S. van den Broek-Dietz: 06-14398131

E-mail: info@surfproject.nl


Doelstelling:

Het doel van het Surf Project is om zoveel mogelijk kinderen met een ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld autisme, syndroom van Down, ADHD) in Nederland, in een positieve, veilige omgeving, meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te geven door kennismaking met de uitdagende, stoere sport golfsurfen. Het Surf Project streeft ernaar in Nederland de nummer één aanbieder te zijn in surfen voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand.


Beleidsplan:

Klik hier voor de hoofdpunten uit het beleidsplan 2021-2025 van Stichting Surf Project.


Bestuurders:

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum aantreden:
Marjon Schouten Secretaris 01/01/2017
Olivier de Coster Voorzitter 21/01/2015
Alexis Stibbe Penningmeester 21/01/2015

Beloningsbeleid:

Stichting Surf Project werkt zoveel als mogelijk met vrijwilligers. De bestuurders van het Surf Project ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Activiteiten:

Voor onze activiteiten verwijzen we u graag naar het onderstaande jaarverslag en ons impact report.


Jaarverslag:

Klik hier voor het jaarverslag 2021 van Stichting Surf Project.


Jaarrekening:

Klik hier voor de jaarrekening 2021 van Stichting Surf Project.


Standaarformulier publicatieplicht Fondsenwervende instellingen:

Klik hier