Laatste nieuws over corona

Waarschijnlijk heeft het laatste nieuws rondom het Coronavirus u al bereikt. Op maandag 23 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid in overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten tot ingrijpendere maatregelen en adviezen met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Ook voor het Surf Project heeft de gezondheid van Nederland de hoogste prioriteit en volgen wij de richtlijnen van de regering en het RIVM. We werken met een kwetsbare doelgroep en daarnaast werken veel van onze vrijwilligers in de zorg. ​Dat betekent dat alle activiteiten van het Surf Project, ongeacht waar deze plaatsvinden, in ieder geval tot 1 juli, komen te vervallen. We werken druk aan alternatieven en zullen alle betrokkenen op de hoogte houden van onze besluiten.

Wie voorziet in welke informatie ?

Type informatie Organisatie
Persoonlijke gezondheidsklachten Huisarts (telefonisch)
Lokaal advies bij gebleken besmetting binnen de sportclub Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met de GGD-locatie in uw regio. Ga hiervoor naar de website van de GGD.
Landelijk advies en advies bij grootschalige evenementen RIVM +
veelgestelde vragen & antwoorden
Landelijk advies voor sportverenigingen en evenementen NOC*NSF
Communicatiemiddelen over actuele landelijke adviezen Rijksoverheid