Triversum en Surf Project

Onderzoek: Eerste resultaten positief

Professionals die werken met de doelgroep zijn enthousiast over het Surf Project. Triversum is een specialistisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland. Het Surf Project en Triversum zijn vanaf 2016 een innovatieve samenwerking aangegaan.

 

           

Surfen als onderdeel van de behandeling

Elk jaar doen twee kinderen, onder behandeling bij Triversum, mee aan het Surf Project. Het surfen wordt hierbij ingezet als onderdeel van de behandeling. Daarnaast is het Surf Project samen met Triversum in 2016 een eerste screenend onderzoek gestart met behulp van vragenlijsten, die bij alle deelnemers zijn afgenomen. We onderzochten of de kwaliteit van leven inderdaad kan verbeteren door een dergelijke module in te zetten.

Eerste positief resultaat

Het hoofddoel van deze pilot in 2016 was om te evalueren of onderzoek haalbaar is, en welke vragenlijsten geschikt zouden zijn. We waren blij verrast met de respons: de ouders en kinderen vulden trouw de vragenlijsten in, waardoor we zelfs op de 3e meting nog 83% van de vragenlijsten beantwoord kregen. Daarnaast hebben we alvast naar de eerste resultaten gekeken. Deze resultaten zijn positief en bemoedigend, waarbij de kwaliteit van leven van de kinderen lijkt toe te nemen na de surflessen. We moeten nog wel voorzichtig zijn met deze conclusie, aangezien het om een eerste pilot onderzoek ging met een klein aantal deelnemers. Het volledige verslag van het onderzoek kun je hier bekijken.

Onderzoek uitbreiden

Voor het Surf Project en Triversum is het in ieder geval aanleiding om de samenwerking te behouden en het onderzoek uit te breiden.

Studenten en onderzoek Surf Project

Vanuit verschillende disciplines doen studenten onderzoek naar de effecten van het Surf Project.

2014

Onderzoek naar een psychomotorische behandelmodule voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar met een autisme spectrum stoornis ter vergroting van het zelfvertrouwen. 

Studente psychomotore therapie (HAN) Tosca Scholte heeft, in samenwerking met het Surf Project, onderzoek gedaan naar het effect van golfsurfen op het zelfvertrouwen van kinderen met autisme.

Lees hier het hele onderzoek.

 

Casestudie naar het effect van het Surf Project op het zelfvertrouwen van een jongen van 11 jaar met een autisme spectrum stoornis en adhd.              

Studente psychomotore therapie (HAN) Veerle Siebinga heeft, in samenwerking met het Surf Project, een casestudie gedaan naar het effect van golfsurfen op het zelfvertrouwen van een van de deelnemers aan het Surf Project.

Lees hier het hele onderzoek.

 

Lichamelijk en psychisch voordeel door surfen

 

Kinderen met een beperking kunnen veel baat hebben bij het trotseren van de golven op een surfplank.

Zowel lichamelijk als psychisch is surfen goed voor de kinderen, zo bleek uit een onderzoek in Engeland voor het Wave Project. Het Wave Project is de, zeer succesvolle, Britse variant van het Surf Project. Engelse specialisten (psychologen en artsen) verwijzen kinderen inmiddels door voor surftherapie.

Kinderen worden niet alleen fitter van de sport, maar bouwen ook aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Daarnaast voelen ze zich verbonden aan de stoere cultuur en levensstijl die gepaard gaat met deze uitdagende sport. Een levensstijl waar ze gewoonlijk niet zo snel mee in aanraking zouden komen.